Bannlysta böckers vecka i USA

2:40 min

Det blev stort rabalder när Tintin-böckerna togs bort  men kom snabbt tillbaka till Kulturhusets bibliotek för unga, Tiotretton, förra veckan. Och det är förstås inte bara i Sverige som bannlysning av böcker diskuteras. I USA pågår Banned Books Week - de bannlysta böckernas vecka - hos bokhandlare och på bibliotek  - en kampanj som firar 30 år i år, och som försöker motverka att böcker plockas bort från bibliotekshyllan på grund av sitt innehåll.