Skaraborg

Kyrkopolitiker hoppar av i protest

4:37 min

Kyrkopolitikern och moderaten Anna Danielsbacka hoppar av alla sin kyrkliga uppdrag i protest mot den planerade kyrkringningen i Breviks kyrka på söndag kväll. Kyrkoherde Pernilla Tapper Törnqvist menar att det snarare handlar om en bön för miljön och skapelsen.

Klockarna ska då ringa i samband med en manifestation mot Försvarsmaktens skjutningar i Vättern.

Men Anna Danielsbacka anser att kyrkan i och med detta tar ett politiskt ställningstagande som hon tar avstånd ifrån och avgår därför från sina uppdrag i kyrkorådet, kyrkofullmäktige och kyrkonämnden i Karlsborg.

– Kyrkan ska inte ta ställning varken för eller emot någon form av aktionsgrupp. Vi ska hålla på med kyrkans frågor.

"Jag skulle tycka det var obekvämt"
Hon tycker att det är extra olyckligt att kyrkan tar ställning i militära frågor i trakterna kring Karlsborg, eftersom så många av de som bor i kommunen jobbar inom försvarsmakten.

– Jag är inte säker på att de tycker att just den här aktionen är så jättebra.

Ann-Sofie Andersson från Aktionsgruppen Rädda Vättern understryker att gruppen inte är enomt försvarsmakten, det man vänder sig mot är själva flygövningarna och skjutningarna.

– Det har vi varit tydliga med.

Hur påverkar den här diskussionen er?
– Det påverkar ju oss eftersom fokus flyttas från vår aktion. Vi vill ju sätta fokus på miljöförstöringen.

"Det är en bön för miljön"
Pernilla Tapper Törnqvist, kyrkoherde i Brevik, säger att klockringningen handlar om ett ställningstagande för miljön i stort, inte för den enskilda protesten.

– Kyrkan har alltid ett engagemang i miljön. Kristna människor engagerar sig på olika sätt. Vi kan inte ringa i klockorna för en enskild manifestation, men vi kan be för skapelsen.

Anna Danielsbacka ifrågasätter om ens det är rimligt för kyrkan att ta ställning i miljöfrågor.

– Politiken ska ta hand om miljön, skjutningarna är en fråga för länsstyrelsen. Det här kommer att uppfattas som ett stöd för aktionen, och det kommer inte jag att stå bakom.

– Jag har inte fattat beslutet på egen hand, jag har pratat med biskopen för att få beslutet att bli något bra. Kyrkan har bett för konflikter i alla tider. Det är inget nytt, säger kyrkoherde Pernilla Tapper Törnqvist.

Vill utöka antalet flygdagar
Länsstyrelsen behandlar just nu Försvarsmaktens ansökan om att utöka antalet flygdagar över Vättern från 20 till 50 stycken om året.

Man vill också utöka antalet testskott från tusen stycken till sammanlagt 79 000 skott, och utöka tillståndet till att få flyga med helikoptrar och skolflygplan, utöver de JAS 39 Gripen-plan som de de får flyga med idag.