Barn med handikapp stängs ute

Barn med handikapp stängs ofta ute från vissa skolämnen. Enligt en undersökning som Barnombudsmannen, BO, presenterar på tisdagen, står nästan var fjärde elev med någon form av funktionshinder utanför ett eller flera skolämnen.
BO konstaterar att det inte är acceptabelt att barn som vill delta i ett ämne tvingas sitta vid sidan av eller göra något annat. Dessutom visar undersökningen bland annat att elever med funktionshinder ofta saknar hjälpmedel i skolan. Undersökningen är gjort bland 925 barn, varav 380 med fysiska eller psykiska funktionshinder.