Försöket med gratis bussar i Övertorneå fortsätter

Försöket med gratis bussar i Övertorneå har blivit en sådan succé att kommunledningen inte längre betraktar det som ett försök. Antal personer som pendlar till sina jobb har ökat med flera hundra procent och för Helena Lahti som bor i Pello och jobbar i Hedenäset är det här en bra sak.

- Det är en stor fördel att kunna göra så, säger hon och syftar på att kunna åka gratisbuss till jobbet istället för bil.

Helena Lahti jobbar i köket på Hedenäsets kursgård och är också hushållslärare. Det är nästan 8 mil mellan Pello och Hedenäset och däremellan pendlar Helena Lahti så mycket hon kan, vilket innebär att hon åker buss ungefär hälften av sina arbetsresor under året. Att åka buss innebär för Helena att hon måste vakna tidigt på morron och komma hem ganska sent på kvällen, men det är inget som bekymrar henne.

- Den tiden som jag sitter i bussen det räknar jag inte som någon speciellt jobbig tid för då kopplar jag ju av, säger hon.

Det är rent av avstressande tycker Helena och hoppas att försöket med gratisbussar i Övertorneå ska fortsätta.

Det var i januari 2001 som Övertorneå kommun införde fria bussresor inom kommunen och betalar trafikhuvudmannen Länstrafiken drygt 300 000 kronor om året för det. Redan efter första året hade antalet passagerare ökat med drygt 50 000 och arbetsresorna med buss hade 2002 ökat med drygt 200 %. Det här är så bra så att kommunalrådet Arne Honkamaa inte längre betraktar det hela som ett försök.

- Det här är ju ett försök som vi startade 2000 och sen har vi ju tagit beslut år för år att vi fortsätter med det och vi har ju inte någon pågående diskussion om att det här skulle upphöra, säger han.

I de prioriteringar som sker inom kommunen ser kommunalrådet idag ingen anledning att ifrågasätta trafiken med gratis busstrafik.

- Jag tror att det här är såpass viktigt för sammanhållningen i kommunen att det mycket väl motiverar den här ändå rätt så blygsamma kostnaden, säger han.