Maxtaxepengar till kommunerna

Luleå är den kommun i länet som får mest pengar och Arjeplog minst när regeringen nu har fördelat pengar till maxtaxan inom barnomsorgen.
Det mesta av pengarna ska användas till mer personal , en mindre del till kompetensutveckling. Kalix kommun får inga pengar alls eftersom de beslutat att vänta med maxtaxan.