Klimatskeptiker får mest utrymme i USA

1:14 min

Utrymmet för klimatskeptiker i ledande tidningar är betydligt större i USA än i Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien och Brasilien. Det hävdar brittiska forskare efter en genomgång av ledande tidningar under två perioder under 2000-talet.

Forskarna, verksamma i vid University of London och University of Oxford, ser att i tidningsartiklar som handlar om klimatförändringar förekommer så kallade klimatskeptiker i ungefär dubbelt så många fall i New York Times och Wall Street Journal, jämfört med brittiska Guardian och Telegraph.

Forskarna delar in klimatskeptikerna i tre grupper, dels de som hävdar att det inte förekommer någon global uppvärmning alls, dels de som ifrågasätter människans påverkan på klimatet, eller anser att människans roll är överdriven. Tredje gruppen är de som anser att människan faktiskt påverkar klimatet, men att den klimatpåverkan kan vara bra eller att klimatmodellerna inte är tillräckligt bra eller att man ifrågasätter behovet av politiska åtgärder för att försöka minska klimatpåverkan.

I USA får de här tre skeptiska grupperna förhållandevis stort utrymme, medan de i de ledande tidningarna i Indien och Brasilien syns betydligt mindre. I den undersökta perioden under 2009-2010 förekom skeptiker i bara 3% av tidningsartiklarna i Brasilien, samtidigt som skeptiker kom till tals i 35% av de amerikanska artiklarna.

Referens: Environmental Research Letters 7 (2012) 044005 (8pp) doi:10.1088/1748-9326/7/4/044005