EU förlänger flyggaranti

EU-länderna väntas på tisdagen förlänga den statliga flyg-garantin med några månader men sedan tar troligen flygbolagen själva över och ordnar försäkringsfrågan.
Dom europeiska flyg-bolagen, vill att staten utsträcker sin garanti ytterligare två månader, till den 31 maj, och mycket tyder på att det blir så, och att sedan flyg-bolagens eget försäkrings-skydd successivt tar vid. Men Göran Gårdö, VD för Charterboalget Britannia Airways, säger till Ekot att det troligen blir flygpassagerarna som får betala.