Etikmyndighet utreds för fiffel med handlingar

2:28 min

Åklagare har nu beslutat att inleda en förundersökning mot Centrala Etikprövningsnämnden som efter Ekots rapportering misstänks ha förfalskat offentliga handlingar som lämnats ut till journalister.

– Ja, vi har ju noterat uppgifter i media bland annat om påstådda antedateringar av protokoll och en del annat. Det har gjort att vi finner anledning att anta tjänstefel. Därför har jag beslutat att inleda förundersökning, säger kammaråklagare Per Andersson.

Ekot kunde i slutet av augusti rapportera om den Centrala etikprövningsnämnden, en tillsynsmyndighet som bland annat granskar misstänkt forskningsfusk.

Vår granskning av myndigheten visade att viktiga tillsynsärenden hade legat utan beslut i flera år.

Först under några dagar i somras hade besluten skrivits klart, och dessutom hade de antedaterats. I flera fall såg det då ut som om besluten formellt hade fattats för flera år sedan.

När flera medier begärde ut handlingarna så klippte och klistrade myndighetens tjänstemän i dokumenten så att de skulle se korrekta ut och inte verka misstänkta.

Så här sa Ingrid Helmius, doktor i offentlig rätt vid Uppsala Universitet, i Ekot tidigare.

– Först gör man ett dåligt jobb. Och sen försöker man skyla över det genom att göra förfalskningar. Det är direkt pinsamt, tycker jag.

Kammaråklagare Per Andersson i Stockholm har inlett förundersökning om tjänstefel, men utesluter inte att andra rubriceringar kan bli aktuella.

– Utredningen får väl visa vilka brottsrubriceringar som är aktuella. I inledningsskedet har vi bedömt det som tjänstefel. Sedan får ju utredningen ge vid handen om det kan bli andra brottsrubriceringar också, säger han.

Nu ska förhör hållas och berörda handlingar begäras in av polisen, som sköter utredningen.

Centrala etikprövningsnämndens ordförande, justitierådet och före detta ordföranden i Högsta Domstolen, Johan Munck, är fåordig men välkomnar utredningen.

– Jag vill inte kommentera det närmare eftersom det ska pågå en utredning. I princip så välkomnar jag utredningen så att man får reda på om det verkligen är något fel som har begåtts.

Hur känns det att vara ordförande för myndigeten och figurera i sådana här sammanhang där det leder till en förundersökning hos åklagare?

– Ja, det är ju djupt beklagligt. Att det utreds är alltid bra, men jag har ingen kommentar till det, säger Johan Munck.