Billingen

Länsstyrelsen säger nej till höga vindkraftverk

1:47 min

Planerna på att några av Sveriges högsta vindkraftverk ska byggas på Billingen har stött på problem. Medan Skara kommun är positiv till planerna så har Länsstyrelsen i ett första skede visat sig vara överraskande negativ.

I tre år har medlemmarna i bolaget Vallebygdens vind arbetat med planerna på att bygga sex stycken 190 meter höga vindkraftverk på Billingen.

Eva Dahlgren är bolagets ordförande, och enligt henne har man hittills bara fått positiva signaler från myndigheterna.

Men i ett remissvar till kommunen så skriver nu Länsstyrelsen att bygget skulle inverka alltför mycket på bland annat friluftslivet i området och den övergripande landskapsbilden - något som Eva Dahlgren inte håller med om.

– Nej, absolut inte. Området ligger långt ifrån bostadshus och är otillgängligt för människor. Där heller finns inga fornlämningar, husgrunder eller stenmurar - det är orörd träskmark skulle man kunna säga. Men framförallt så har vi sett att det inte blåser lika bra någon annanstans i inlandet, säger hon.

Stör landskapsbilden
Men när det gäller frågan om landskapsbilden så finns det fler som håller med om att den skulle störas av en vindkraftpark. En av dem är Ragnar Sigsjö, som är ordförande för Västergötlands fornminnesförening.

– När man står i landskapet så ser man de här unika platåbergen från nästan alla ställen i landskapen. Och då kommer det helt plötsligt upp en massa taggiga profiler där som inte på något sätt har anknytning till landskapsbilden. Det är det vi reagerar emot, säger han.

Enligt Ragnar Sigsjö är Billingen en unik kulturmiljö som inte är lämplig för vindkraftverk.

– Värdet av den här kultumiljön måste gå före önskemålet om närproducerad energi.

Det är en åsikt som Eva Dahlgren på Vallebygdens vind vänder sig emot. Hon anser tvärtom att en ändrad landskapsbild är ett lågt pris att betala i sammanhanget.

– Här handlar det om huruvida man tycker det är fult - då är man motståndare till vindkraft. Och det borde inte vara det enda argumentet. Vi har större saker att tänka på, säger Eva Dahlgren, ordförande för vindkraftsbolaget Vallebygdens vind.