Hård kritik mot vapenorder

Svenska freds- och skiljedomsföreningen riktar kritik mot att Saab Bofors i Eskilstuna och Karlskoga kommer att producera vapen och ammunition för att uppgradera Indiens pansarvärnssystemet Carl-Gustaf.
Jens Petersson, gereralsekreterare i Svenska freds: - Jag tycker att det synenrligen olämpligt att Sverige i det spända läge som vi har sett de senaste månaderna nu ger sig in och levererar vapen dit. Man kan inte motivera vapenexport med arbetstillfällen. Om vi vill att de här länderna ska nedrusta och frhandl om fred bör vi inte exportera vapen dit. Det är konflikt mellan Indien och Pakistan och strider har flera gånger hotat att bryta ut. Sverige tillåter inte nya vapenaffärer med Indien men här rör sig om en så kallad följdleverans och då är det tillåtet. Chefen för Inspektionen för strategiska vapen, Lars-Hjalmar Wide, säger att han därför inte ser några problem med affären. Den sörmländska riksdagskvinnan för vänsterpartiet Charlotta Bjälkebring säger att det är fel att leverera vapen till Indien med tanke på konflikten och ska ta upp frågan i utrikesutskottet och försvarsutskottet. Sverige vill inte säga upp ingångna och gällande avtal och därför kan följdleveranser tillåtas, men det är fel, anser generalsekreteraren i Svenska Freds skiljedomsföreningen, Jens Pettersson: - Det är tillåtet, men det är inget som säger att vi i Sverige är skyldiga att leverera följdleveranser. När det gäller Bofors´ export av haubitsar då finns det ett bindande kontrakt, som säger att leveranserna måste fortgå under hela systemets livslängd, men något motsvarande kontrakt när det gäller pansarvärnsvapnet Carl Gustav finns inte. Det är Saab-ägda FFV Ordnance som har tecknat ett kontrakt med den indiska armén värt runt 300 miljoner kronor. De första leveranserna kommer att ske inom åtta månader och sedan pågå under cirka två år./SR Sörmland/TT