De nya chaufförerna

Det har skrivits spaltmeter om den svenska åkerinäringens kris. Åkeriföretagens intresseorganisationer talar om osund, och ofta olaglig, konkurrens från utländska åkeriföretag. Facket pratar om lönedumpning och om svenska jobb som går förlorade.
Kaliber besöker lastbilsparkeringar för att se verkligheten bakom de nya chaufförerna.