Östergötland

"Försvaret måste kompromissa"

1:27 min

Ledamöterna i riksdagens försvarsutskott avvaktar länsstyrelsernas reaktion på försvarsmaktens önskan att öka stridsövningarna över sjön Vättern. Flera har synpunkter på försvarets hantering:
– Försvaret måste lära sig kompromissa, säger Anna-Lena Sörenson (S) från Linköping och utskottsledamot.

Försvaret vill öka från 20 till 50 dagar årligen med stridsövningar över Vättern, något som väckt starka protester, särskilt från boende kring sjön.
Söndag 7:e oktober hålls en stor manifestation mot planerna, arrangerad av intresseföreningen Aktion Rädda Vättern på ett tiotal platser runt sjön.

Miljöpartiet i riksdagens försvarutskott lämnade i fredags in en motion till riksdagen om att säga nej till försvarets begäran om ökade stridsövningar över sjön.

Enligt miljöpartiet innebär ökningen till 50 årliga övningsdagar bland annat att maximalt 54 000 skott (varav 35 000 innehåller bly) kan skjutas från JAS. Att jämföras mot nu gällande tillstånd som är för 1 000 skott per år.

Miljöpartiet anser det orimligt att det släpps bomber i en så stor vattentäkt, man anser inte heller att det finns något försvarspolitiskt skäl för ökningen.

– Ska det göras så här stora förändringar i ett område så ska det anges flera alternativ så man kan ta ställning. Försvarsmakten själv erkänner att man bara undersökt ett ställe, nämligen Vättern. Det finns naturligtvis fler ställen att öva på, Peter Rådberg, miljöpartist i utskottet.

 Anna-Lena Sörenson vill också se att en utredning görs om det finns flera alternativ. Hon tror försvarsmakten måste modernisera sin attityd i förhållande till allmänheten:

– Försvarsmakten måste förstå att man är en del i ett modernt samhälle och då behöver man förklara varför man behöver göra det här.  Man måste kompromissa, säger Anna-Lena Sörenson.