Debatt

Hur kan man motverka antisemitism?

8:51 min

Ä det möjligt att förebygga antisemitism redan i skolan? Är en kommunal utredning av antisemitismen i Malmö aktuell? Samtal mellan Nima Gholam Ali Pour, fritidspolitiker från Malmö och Jonathan Leman, skolsamordnare på den antirasistiska stiftelsen Expo.