Butikers lamrbågar hälsofara

Butikernas larmbågar är inte bara ett bekymmer för tjuven. Mätningar som Arbetslivsinstitutet gjort visar nu att magnetfälten i bågarna kan vara så starka att gränsvärdena överskrids. För kunder med hjärtproblem kan bågarna därför vara en hälsofara, men framför allt är det kassapersonalen som löper hälsorisker och då särskilt om de sitter nära larmbågarna.
En studie vid Arbetslivsinstitutet i Umeå visar att vanliga larmbågar för stöldskydd inte sällan överskrider de nya gränsvärden som EU rekommenderar för elektromagnetiska fält. Magnetfälten kan orsaka nerv- och muskelretningar och kan också påverka hjärtverksamheten och därför går nu Strålskyddsinstitutet, SSI, ut och uppmanar handeln och leverantörerna att bara installera bågar som testats enligt en ny standard.