Kostsamma nya läkemedel för reumatiker

1:57 min

Socialstyrelsen kommer att granska hur landstingen följer de nya nationella riktlinjerna för reumatikersjukvården. Styrelsen vill att nya biologiska läkemedel ska införas för fler patienter, men det kan betyda kraftigt ökade kostnader för de flesta landsting. Och enligt tidningen Reumatikervärlden kommer det att dröja innan riktlinjerna införs eftersom många landsting redan har stora sparkrav.

Håkan Andersson, som har haft reumatisk värk i 25 år, tycker att fler borde få de nya läkemedlen.

– Det är nästan ofattbart att en medicin kan spela en så stor roll. Att man går in och får en medicin, och efter några timmar försvinner besvären fullständigt, säger Håkan Andersson.

Var sjätte vecka får han sitt läkemedel i dropp i armen och det har bland annat betytt att han numera kan träna och på så sätt må ännu bättre. Förutom ökad livskvalitet, minskar också risken för frakturer, liksom smärtorna.

Men många patienter får inte de nya medicinerna, och för att ge fler en likvärdig behandling kom Socialstyrelsens nationella riktlinjer i maj i år. Om de införs innebär det en ökad kostnad för landstingen med 700-800 miljoner kronor per år, enligt Socialstyrelsen.

För att minska den kostnaden har flera landsting försökt förhandla ner priserna genom att träffa avtal med tillverkarna, något som egentligen inte är tillåtet, enligt Bo Claesson handläggare vid Sveriges kommuner och landsting.

– De har ju egentligen fått rabatterna, men frågan är om de får utnyttja rabatterna eftersom det är emot lagen. Det har blivit överklagat och det har varit svårt att få ut de där rabatterna, säger Bo Claesson.

Det finns många aktörer som har intressen i frågan och i väntan på att reglerna ska redas ut, kommer patienterna i kläm.

– Med de här höga priserna är det svårare för landstingen att använda de här preparaten och vi väntar på den utredning som snart kommer, som ska titta närmare på landstingens möjligheter att påverka priset också på öppenvårdspreparat, säger Bo Claesson.

För Håkan Andersson är det en etisk fråga.

– Ska människor behöva gå och ha så ont fast det egentligen finns en medicin, det tycker inte jag, säger Håkan Andersson.