Sjukvården anmäls för pojkes död

En 7-årig pojke avled efter vad som till en början liknade en vanlig förkylning med hosta och feber. Nu har föräldrarna anmält sjukvården till socialstyrelsen. Föräldrarna vill ha svar på varför de inte fick hjälp trots att de vid ett flertal tillfällen haft kontakt med läkare. Socialstyrelsen i sin tur ifrågasätter varför inte sjukhuset själva anmält fallet.
Anmälan andas uppgivenhet och sorg. Föräldrarna beskriver hur deras pojke blir förkyld, han har hosta och lite feber. Inget som de oroar sig särskilt för. Men pojken blir sämre och sämre. Till slut väljer föräldrarna att ringa vårdcentralen. Där upplever de att de inte fick några svar på vad som kunde vara fel med pojken utan istället recept på medicin. Pojkens tillstånd fortsätter att försämras. Föräldrarna tar kontakt med sjukvården tre gånger under samma kväll för att få hjälp och råd. Men det enda råd de får är att ge ytterligare mediciner. Detta utan att läkarna ens tittat på pojken. Till slut ringer de till en lokal läkare som de tidigare haft kontakt men som för tillfället inte är i tjänst. Han kommer omedelbart, ambulans tillkallas och pojken körs till Örnsköldsivk sjukhus. Men för sent, föräldrarna får besked att pojkens liv inte gått att rädda. Föräldrarna vill genom Socialstyrelsen ha svar på en rad frågor. Dels varför de inte fick hjälp, varför ingen lyssnade på dem när de sa att deras son blev allt sämre. De undrar om deras son dog i onödan. Chefsläkare Bernt Sjölund säger till Radio Västernorrland att han inte kan kommentera det enskilda fallet. Orsaken till att han inte anmält det anmärkningsvärda dödfallet till socialstyrelsen är att han inte känt till ärendet. Men han säger också att han har börjat undersöka varför han inte fått information om det inträffade.