Antalet asylsökande fortsätter att öka kraftigt

1:26 min

Antalet asylsökande som kommer till Sverige har ökat kraftigt i år. Det beror främst på inbördeskriget i Syrien, som många flyr ifrån.

– Vi ser ökningen att vi varje vecka har i genomsnitt mellan 1000 och 1500 sökande som kommer, och det är ungefär 50 procent fler än vi haft förut, säger Caroline Henjered, som är verksamhetschef på Migrationsverket.

Det är alltså en kraftig ökning av antalet asylsökande hittills i år. Under årets första nio månader har nästan 30 000 människor sökt asyl i Sverige, en ökning med runt 50 procent jämfört med samma period året innan.

– Den största andelen är från Syrien. Många är också från Afghanistan och Somalia, men framför allt är det Syrien som ökar, säger Caroline Henjered.

Ökningen av antalet asylsökande innebär att Migrationsverket nu måste hitta fler boenden än tidigare, och Caroline Henjered beskriver läget som ansträngt.

– I dag söker vi mellan 4 000 och 6 000 platser som vi behöver till första kvartalet nästa år. I nuläget har vi tillräckligt med platser, men det är ansträngt.

Hittills har Migrationsverket främst haft platser i lägenheter, men nu söker man också mer tillfälliga lösningar.

– Vi söker alla former av platser, stugbyar, vandrarhem, studentboenden, säger Caroline Henjered, verksamhetschef på Migrationsverket.