10-åringar mister fritidplats

I Vänersborg sägs alla barn upp från fritidshemmen när de går ut trean , och kommunen upplyser inte heller föräldrarna om deras lagliga rätt till barnomosrg tills barnet är 12 år.
Föräldrarna kan ansöka om att få behålla platsen, men däremot står det ingenstans i brevet att barnomosrgen är en rättighet. Nu har en förälder i Vänersborg gjort en anmälan till Skolverket som ska granska om Vänersborgs kommun bryter mot skollagen