Gränsen nådd för besparingar

Det kan vara slut med besparingarna inom skolan och förskolan i Uppsalas kommundelar. Inom vissa områden är gränsen nådd nu. Det säger socialdemokratiska kommunalrådet Annika Lindh.
- När det gäller förskolegrupper så tror jag, framför allt för småbarn, att vi har nått gränsen, där känns det oroväckande, säger Annika Lindh till Upplandsnytt. Uppsalas kommunalråd har just fått in en ny rapport om kommunens ekonomi. Den visar att kommundelarna, under årets första månader, har fattat beslut om besparingar på över 30 miljoner kronor. Trots det väntas de gå back med mer än 110 miljoner kronor i år. Politikerna i flera kommundelsnämnder har sagt att de inte kan spara mer och nu menar kommunalrådet Annika Lindh alltså att det säkert stämmer på flera håll att gränsen är nådd. Kommunen har pengar centralt som kommundelarna med problem skulle kunna få, men Annika Lindh säger att de ännu inte har ett tillräckligt bra underlag för att kunna dela ut pengar på ett rättvist sätt.