Fingeravtryck jämförs med påbörjad asylprocess

3:04 min

Det uppstår allt fler frågetecken kring Migrationsverkets överlämningar av asylsökande barn till Italien. Fingeravtryck jämförs av verket med en påbörjad asylprocess. Det vittnar flyktingbarn om.

Enligt reglerna får Migrationsverket bara skicka tillbaka barn till länder där de har sökt asyl, innan de kom till Sverige. Men flera barn säger till Ekot att de aldrig har ansökt om asyl i Italien – att polisen bara har tagit fingeravtryck för att registrera dem där. Såhär berättar en pojke från Afghanistan som vill vara anonym.

– De sade att det är deras uppgift att ta våra fingeravtryck. Att det inte betyder att vi söker asyl där. Vi sade, "ok".

Migrationsverket har tidigare fått kritik för att man överlämnar barn till Italien, trots att många flyktingar lever under svåra förhållanden där. Enligt den så kallade Dublinförordningen ska flyktingar få sin asylprövning i det land som de först kommer till inom EU. Men barn får bara skickas tillbaka om de har påbörjat en asylprocess.

Och det anser Migrationsverket nästan alltid att de har. Hittills i år har 108 barn som kommit till Sverige via Italien fått besked att de måste resa tillbaka. Knappt tjugo barn ska i stället få sin prövning här.

Samtidigt uppger italienska myndigheter tvärtom att det är få barn som söker asyl där. Många tusen barn registreras av myndigheterna som inte söker asyl. De barn som Ekot har pratat med säger att det räcker för svenska myndigheter att det finns ett fingeravtryck i Italien för att de ska skickas tillbaka. Det säger bland andra 17-årige Meisam.

– Jag sade att nej, jag har inte sökt asyl där, jag har bara lämnat fingeravtryck. De sade att det är samma sak. Om du har lämnat ett fingeravtryck så söker du, sade de.

Maria Svensson tillhör flyktinggruppen i Malmö och har träffat ett femtiotal ensamkommande flyktingbarn. Ingen av dem har sökt asyl i Italien, säger hon och det kan finnas flera förklaringar till det.

– Väldigt många vittnar om att polisen har sagt att de inte vill ha barnen där. Polisen säger: "sätt er på ett tåg och åk härifrån". Och då har de gjort det. Eller så vet barnen inte vart man ska ta vägen för att göra en asylansökan, eller så förstår de inte vad myndighetpersonerna säger för att de aldrig har fått någon tolk, säger hon.

Ekots Sydeuropakorrespondent har varit på plats i Rom och besökt FN:s flyktingorgan UNHCR där. Migrationsverkets personal har däremot inte själva varit på plats i Italien, utan lutar sig bland annat just på UNHCR:s rapport från i somras.

Nu säger FN-organisationens mångåriga representant i Rom, Laura Boldrini, att deras linje är att Sverige borde låta de minderåriga flyktingar som har tagit sig till Sverige också få sin asylprövning här, att det är vad som är det bästa för barnen.

– Om den minderåriga är i Sverige och vill ansöka om asyl där, så tycker vi att hon eller han ska få göra det, därför att det är det bästa för barnen, säger Laura Boldrini.

Det svenska Migrationsverket anser alltså att de allra flesta som har lämnat ett fingeravtryck i Italien också har sökt asyl där.

Om man tar fingeravtryck på barnen här, skulle du säga att de då också har sökt asyl?

– Nej, nej, nej, det är en annan sak. Du kanske får ditt fingeravtryck taget här, men du kan fortfarande välja att inte söka asyl, säger Laura Boldrini.