Svensk pilotprotest mot långa arbetspass

Svenska piloter tar nu strid mot ett nytt EU-förslag som rör arbetsvillkoren för piloter och kabinpersonal och som kan innebära att arbetspassen blir längre och ännu mer krävande än i dag.

Gunnar Mandahl, ordförande i Svensk pilotförening, säger till Dagens Nyheter att förslaget från EU-myndigheten Easa innehåller arbetstidsregler som gör att en arbetsdag kan bli upp till 16 timmar lång och att piloter kan behöva vara vakna i över 22 timmar innan de får landa.

Enligt en undersökning bland svenska piloter har hälften av dem redan med rådande arbetstider somnat ofrivilligt i cockpit, och 70 procent av piloterna har gjort felgrepp på grund av trötthet, säger Gunnar Mandahl, ordförande i Svensk pilotförening, till tidningen.

Slutgiltigt beslut om reglerna tas i EU-parlamentet.