Laholm minskar på lekplatserna

Tekniska nämnden i Laholm överväger att ta bort varannan lekplats i kommunen.
Med motiveringen att de flesta barn idag vistas på förskola har behovet av lekplatser minskat, och det är då bättre att minska antalet lekplatser och i stället satsa på de som blir kvar, enligt Laholms Tidning.