För få utbildade förskollärare

Det finns för få förskollärare inom barnomsorgen, vilket märks alltmer sedan också barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till barnomsorg.
Regeringen ska nu betala ut 500 miljoner kronor i bidrag till kommunerna, och vill att större delen av pengarna ska gå till personalförstärkningar. Men det finns alltså inte utbildad personal att anställa, säger till Ekot Sofia Larsson på Kommunförbundet. Enligt Sofia Larsson är det många av förskollärarna som har gått över och arbetar i förskoleklass inom skolan. På det sättet har det blivit en brist på förskollärare i förskolan.