Barnen hamnar mellan stolarna

Hjälp till Barn- och ungdomar som är i behov av särskilt stöd behöver fokusera mer på barnet än det gör idag. Med alla de olika aktörer som finns inom sjukvård, psykiatri, kommun och landsting finns det idag risk att barnet hamnar mellan stolarna då det inte finns någon som har någon helhetsbild av barnets behov.
Därför håller kommunerna och landstinget Halland på att utarbeta en ny policy som skall leda till en större samverkan mellan de olika organisationerna. Och varje barn i behov av särskilt stöd skall få en egen individuellt utarbetad plan. På så sätt låter man organisationerna anpassa sig efter barnets behov - istället för tvärtom.