Elva miljoner till barnomsorg

Regeringen har nu fördelat de första pengarna för att landets kommuner ska slippa sänka kvaliteten inom barnomsorgen därför att maxtaxan införts. Av de 500 miljoner som fördelats fick Sjuhäradskommunerna elva miljoner kronor. Det mesta ska gå till att anställa mer personal.
Borås, som är den största bidragstagaren bland sjuhäradskommunerna, skall minska antalet barn per vuxen, samtidigt som grupperna ska krympas. Totalt ska Borås anställa 18 barnskötare och förskollärare inom förskoleverksamheten. Borås lägger, liksom Mark, Ulricehamn och Herrljunga, alla pengarna på att anställa mer personal. De flesta har också öppnat nya avdelningar för att kunna ta emot fler barn när taxorna nu sjunker. Bollebygd har valt en annan väg. Medan de flesta kommuner bara använder en liten del av sitt bidrag för att vidareutbilda personalen så går nästan två tredjedelar av Bollebygds statsbidrag till utbildning. Bollebygd skickar en barnskötare på högskoleutbildning samtidigt som 26 andra utbildas i specialpedagogik och data. Svenljunga, Tranemo och Vårgårda satsar också en stor del av bidraget på utbildning.