Ja till anläggning för sopor

Efter en mycket lång debatt sade kommunfullmäktige i Skövde igår kväll ja till förslaget att bygga en sopförbränningsanläggning. Anläggningen blir den genom tiderna största investeringen i Skövde. Kostanden beräknas bli upp emot 250 miljoner kronor.