Örebroare i värnpliktsråd

Jonas Ramber från Örebro har valts till ny ordförande i Värnpliktsrådet. Vice ordförande blir Robert Wildow, också från Örebro. Valet har skett vid den pågående värnpliktskongressen. Jonas Ramber säger att de viktigaste frågorna för värnpliktsrådet de kommande året blir att göra värnplikten meriterande för det civila livet och att arbeta för förbättrad arbetsmiljö och säkerhet.