Vann valutatvist mot bank

Falkenbergs sparbank måste betala drygt 700 tusen kronor i ersättning till en företagare på grund av valutaförluster mannen gjorde på ett utlandslån för tio år sedan.
Företagaren hade genom bankens försorg 1990 tagit ett utlandslån på 1,9 miljoner kronor. Men mot slutet av 1992 föll den svenska valutan, vilket innebar att mannen gjorde en förlust genom att hans utlandslån blev dyrare att betala tillbaka. Företagaren har hävdat att han dessförinnan begärt så kallad terminssäkring - att utlandslånet skulle låsas vid gällande valutakurs. Falkenbergs sparbank har hävdat att det inte fanns någon formell begäran om att låsa lånet från företagarens sida. Företagaren har tidigare fått rätt i såväl tingsrätt som hovrätt och får nu också stöd av Högsta domstolen, uppger Hallands Nyheter.