Oljeskadade fåglar på Öland

Oljeskadade fåglar har ännu en gång hittats vid Ottenby fågelstation på Ölands sydspets. På måndagen hade omkring 180 fåglar med oljeskador upptäckts. De är inte smetiga men det syns i dräkten att de har oljefläckar. Varifrån de har fått sina oljeskador är inte känt. Kustbevakningen har under den senaste tiden inte upptäckt några oljeutsläpp till havs.