Grafik: Nobelpriset i fysiologi / medicin

Upptäckten att mogna, specialiserade celler kan fås att backa i utvecklingen och åter fungera som omogna celler.