Skogsskador i Sunne fixas

Sunne kommun kommer att återställa den skada som uppkommit efter en föryngringsavverkning på en fastighet i Södra Viken. Delar av en stig, cirka 500 meter, som används som motionsspår har fått körskador.

Skadorna anmäldes av en privatperson och Sunne kommun har nu fått ett föreläggande från Skogsstyrelsen om att åtgärda skadorna. Senast 31 maj nästa år ska skadorna vara reparerade.