Bondepraktikan

Mycket rönnbär - mer snö?

0:46 min

Hur är det nu igen med det eventuella sambandet mellan rönnbär och hur mycket snö det blir? Bondepraktikan har nu testats av vetenskapen och Ulf Sperens, miljökonsult i Umeå, vet hur det ligger till. 

I sin forskning jämförde Ulf Sperens sju års rönnbärsdata från Umeå med snömängden för att se om det fanns något samband.

– Det jag kom fram till är att det fanns inget som helst samband, säger Ulf Sperens, miljökonsult i Umeå.

Svårt att hålla det i minnet

– Det här är ju gjort, ska vi kalla det, vetenskapligt. Men inte att förringa gamla tiders observationer på nåt sätt. Men det blir enklare när man får samla in data under kontrollerade förhållanden och sen jämföra med kontrollerade data.  Då blir det enklare att se. Det svåra är naturligtvis att observera från ett år till ett annat och behålla det här i minnet, säger Ulf Sperens.

Skriv upp dina observationer

Men han säger också att det vore bra om allmänheten kunde hjälpa till och föra statistik på snömängd och rönnbärsmängd på egen hand.

– Det tycker jag är jättebra om man kunde observera ett antal rönnar och förlja produktionen ett par år och kanske hämta data från SMHI om snömängd och kontrollera det här själv.

P4 Morgon Västerbotten