Broras i Södertälje

Den nästan färdiga Saltsjöbron i Södertälje havererade igår.
När klaffarna skulle fällas ner lossnade delar av den 200 ton tunga motvikten i den södra bropelaren och slog in i väggen. Skadorna inne i klaffkammaren är stora och även pelarens utsida är skadad. Haveriet medför att trafiken med större båtar under bron kommer att vara avstängd i flera veckor enligt sjöfartsverket. Bron byggs parallet med nuvarande motorvägsbroarna över Södertälje kanal och är tänkt att avlasta centrumtrafiken.