Så ska Konsumentverket få stopp på skräpmejl

1:14 min

Konsumentverket tar nu i med hårdhandskarna mot tre svenska företag som skickat ut skräpmejl. Det är tre företag som systematisk brutit mot lagen om skräppost och har fortsatt med utskick trots tillsägelser.

– Alla de här företagen har ju blivit kontaktade av oss och sen har vi fått olika utfall. Allt ifrån  att näringsidkaren inte bemödat sig att vidta någon åtgärd, till näringsidkare som inte bemödat sig att svara, eller som i det här fallet där det istället blir värre, man skickar ut fler spam, man skickar ut de som olika företag, säger Marek Andersson, jurist på Konsumentverket.

Men nu ska alltså Konsumentverket ta hårdare tag mot skräpposten. Och om de tre företag som nu granskas inte slutar att skicka skräppost kan de vänta sig stämningar i Marknadsdomstolen eller förbudsförelägganden med hot om böter.

Sedan år 2004 är det förbjudet att skicka oönskad e-postreklam, så kallad spam, till privatpersoner och enskilda firmor. Och hittills har Konsumentverket fått in nästan 90 000 anmälningar på åtta år.

Att ärenden inte har drivits vidare tidigare har flera förklaringar tror Marek Andersson. En är att många företag rättar sig efter en tillsägelse. En annan är att en stor del av anmälningarna rör utländska företag och de är svårare att komma åt.