Härnösand

Dator och internet kan ingå i socialbidraget

1:46 min

Som första kommun i Västernorrland väntas Härnösand komma att räkna in dator och bredbandsuppkoppling som skälig kostnad för en barnfamilj som beviljas försörjningsstöd. Det kan bryta utanförskapet hos vissa barn och ungdomar, menar politikerna.

Förslaget kommer ursprungligen som en motion från Kristdemokraterna i Härnösand. Socialnämnden har redan sagt ja och igår, tisdag, var det meningen att Kommunstyrelsen skulle fatta beslut. Men på grund av osäkerhet i den exakta ordalydelsen i beslutet så beslöt man att skjuta upp beslutet till nästa månad.

--Men vi är positiva och vi kommer att genomföra det här, säger Fred Nilsson (S), kommunalråd i Härnösand.

Det handlar omhushåll som har barn mellan sex och arton år och som bedöms ha ett varaktigt behov av ekonomiskt bistånd. De hushållen ska  kunna räkna med 1500 kronor för en dator och max 300 kronor/månad för bredbandsuppkoppling, enligt förslaget till beslut.

Härnösand kommer att bli först i länet att räkna med dator och internet som skälig levnadsnivå för en barnfamilj men frågan har diskuterats i fler kommuner.
Dator och internet ingår inte i riksnormen för försörjningsstöd men en kommun har möjlighet att själv ändra i sina riktlinjer för ekonomiskt bistånd så att till exempel en dator ingår.

--Vi tror att vi kan bryta ett utanförskap på det här viset. Barn och ungdomar som lever i hushåll med försörjningsstöd kan redan känna sig annorlunda och utanför. Vi ska inte göra det värre genom att låta dem stå utanför när andra barn pratar om vad de sett och gjort på Internet, säger Sara Nylund (S), vice ordförande i Kommunstyrelsen. Dessutom behövs datorn mer och mer i skolarbetet, även vad gäller läxor.

786 hushåll fick ekonomiskt bistånd i Härnösand i fjol. Av dessa var 204 hushåll med barn. Cirka 50 av dem beviljades försörjningsstöd mer än tio månader.
Om samtliga dessa 50 hushåll skulle beviljas en dator för cirka 1500 kronor så skulle kostnaden för kommunen bli 75 000 kronor. Om man lägger till bredbandsuppkoppling för max 300 kronor i månaden så skulle totalkostnaden bli 100 000 kronor för ett år.

En rundringning till samtliga kommuner i Västernorrland visar att ingen annan har fattat beslut om att låta barnfamiljer få bidrag till datorer och bredband men i flera kommuner,  till exempel Sundsvall och Ånge så säger man att frågan har diskuterats.

Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av 75 kommuner i Sverige och i sju procent av kommunerna godkändes datorinnehav eller bistånd till inköp men med vissa begränsningar till exemepel att det bara gäller barnfamiljer eller att daorn ska vara begagnad.

Redan 2007 föreslog Socialstyrelsen att behovsposten som idag innehåller kostnader för en dagstidning, telefon och tv- och radioavgift skulle byta namn till Information och Kommunikation och att innehållet borde ses över. Men någon förändring gjordes dock inte.