STOCKHOLM

Så ska cyklingen i Stockholm bli säkrare

1:43 min

Stockholm ska bli en bättre cykelstad. Ökad framkomlighet, sammanhållna pendlingsstråk och säkrare trafik - det är ambitionen med den cykelmiljard som ska användas fram till 2018.

Men innanför tullarna är konkurrensen om utrymmet hård - och mer utrymme till cyklister - innebär på vissa gator mindre utrymme för bilarna.

– Det staden kommer att satsa på cykel kommer det att bli mindre utrymme främst för parkerade bilar, säger Anton Västberg, enhetschef på Trafikkontoret.

I höst tas beslut om en ny cykelplan där cykelmiljarden kan ses som bonus - och det här kommer att stärka cyklisternas position. Cykel börjar mer bli som ett eget trafikslag enligt Anton Västberg, tidigare har gångtrafik och cyklister klumpats ihop. Men det är två trafikslag som inte borde hänga ihop i dagens trafik då förutsättningarna är så olika.

För att underlätta provas bland annat grön våg för cyklister - säkrare utformning av gatupassager - sammanhållna cykelstråk - och bättre plogning vintertid.

Men idag kan cykelbanor sluta vid betongsuggor eller byggarbetsplatser - och för att få en diskussion om Stockholms som cykelstad så startades för några år sedan Cyklistbloggen av bland andra Jeroen Wolfers - och han vill att cykelmiljarden används till mer genomtänkta lösningar.

– Jag förväntar mig att staden börjar tänka cykel, så att det bli lika säkert som att gå - åka kollektiv eller köra bil, säger Jeroen Wolfers.