Fortsatt granskning av Solhem

Granskningen av behandlingshemmet Solhem i Sävsjö fortsätter, trots att ägarna sagt att verksamheten ska läggas ner. Eftersom länsstyrelsen fortfarande inte fått något klart besked från ägarna om den påstådda nedläggningen kräver man nu återigen besked om vilken kompetens de anställda egentligen har.
Enligt länsstyrelsen ska minst fem anställda, företståndaren inkluderad, ha särskild kompetens för verksamheten. Nu vill man ha svar om kraven är uppfyllda inom två veckor. Länsstyrelsen räknar med att fatta beslut om Solhems framtid under april månad.