"Troligen ingen licensjakt på varg i vinter"

1:59 min

Naturvårdsverket bedömer att det inte är möjligt att återuppta licensjakten på varg kommande vinter. Regeringens införde efter kritik från EU-kommissionen ett tillfälligt stopp 2012, med tillägget att man avsåg att återuppta jakten igen 2013.

Men om det sker finns en risk att Sverige åter får hård kritik från EU. Det här säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

– Om vi återupptog en sån licensjakt som var 2010 och 2011, då är signalerna väldigt starka från kommissionen att det kan de inte acceptera.

Har ni fått sådana signaler?
– Vi har fått sådana signaler från regeringen.

Den svenska vargpolitiken, inte minst de två vintrarnas licensjakt 2010 och 2011, då jägare fällde sammanlagt 47 vargar kritiserades ju hårt från EU-kommissionen, och för att slippa dras inför EU-domstolen beslutade regeringen förra året om ett uppehåll i licensjakten 2012. Dåvarande  miljöminister Andreas Carlgren betonade att det var just ett tillfälligt uppehåll.

– Vi gör ett tillfälligt uppehåll i licensjakten, men räknar med att återuppta den då nästa jaktsäsong, från och med 2013.

Det är Naturvårdsverket som måste fatta beslutet ifall det ska bli någon licensjakt nästa år, men just nu är det inte mycket som talar för det, Olika försök, däribland att flytta vargar, och plantera ut djurparksvalpar,   för att genetiskt  förstärka den inavlade vargstammen har ännu inte har gett några resultat, och det behöver Sverige kunna visa upp för EU innan man eventuellt återupptar licensjaken igen, den bedömningen gör Ruona Burman på Naturvårdsverket.

– Vi har inte lyckats genomföra några konkreta åtgärder som visar på en genetisk förstärkning, och då ser vi att då saknas förutsättningar för en sådan licensjakt, som det var de två åren inför nästa år.

Däremot ger nu Naturvårdsverket de närmsta dagarna olika forskare i uppdrag att bedöma om det samtidigt med försöken att stärka vargstammen går att motivera något man kallar för urvalsjakt på vargar i revir där inavelsgraden är särskilt hög.

– I sådana fall skulle det nån form av väldigt selektiv jakt som är riktade mot kanske revir där det är väldigt hög inavelsgrad. Men det vet vi inte ännu, utan vi vill låta experterna få uttala sig först.