"Det är en myndighetsfråga"

2:11 min

Sandvikens kommunstyrelses ordförande, socialdemokraten Peter Kärnström, kommenterar nu den kritik som riktats bland annat mot kommunen i samband med köpet av tomtmark mellan BJ Markbyggnads AB och Sandvikens kommun.

De boende i Säljan anser att ingen vill ta ansvar för vad som ska hända med området, där delar av mark sedan i våras förvandlats till avstjälpningsplats och många känner en oro. Men Peter Kärnström anser att han som ordförande inte bör lägga sig i ärendet.

– Som kommunstyrelsens ordförande ska man akta sig för att lägga sig i ärenden som har med myndighetsutövning att göra, säger Peter Kärnström.

Du har ingen personlig åsikt i det hela, någon slags kommentar till de boende?

– Det är en myndighetsutövning.

Är det inte viktigt att ta de boendes oro på allvar?

– Vi tar allas oro på allvar, det här är markområde som är planberett, ett område som är detaljplanlagt för bostäder och när man bygger bostäder måste man bereda mark och jag tror det där kommer bli ett jättefint område att bo i, säger Peter Kärnström.

Det kallades för guldkusten redan innan köpet gick igenom mellan BJ Markbyggnads och Sandvikens kommun. I miljökonsekvensbeskrivningen skrev man att allt fler ville bo i närheten av storsjön. Så visst har Peter Kärnström rätt i att området har potential.

Men frågan om hur man ska tillgodose de boende i området idag är känslig. Som P4 Gävleborg tidigare rapporterat så ligger delar av den obebyggda marken orörd då intresset för att bygga hus är extremt svalt, men andra delar av marken används också som avstjälpningsplats för jordmassor. Massor som boende nu befara kan innehålla miljögifter.

Men det finns ingen som vill svara på frågan om ansvar. På BJ Markbyggnads väljer man att lägga locket på och på kommunen finns förståelse men ingen plan på åtgärd.

– Jag har en förståelse för att man tycker det ser lite tråkigt ut med jordmassor som ligger där, säger Peter Kärnström.

Du måste ju kunna säga något, du är det högsta organet?

– Jag tycker det är ett jättefint område och jag vill att nya Sandvikenbor ska bo där.

Har du varit där och sett hur det ser ut idag?

– Jag säger att jag har varit där, jag ser att det finns uppläggningsmassor där och det är en fråga för bygg och miljö.

Skulle du vara beredd på att möta de boende och prata med dem?

– Ja varför inte, men jag kan inte möta dem i det ärende om när det ska säljas tomter där.

Bemöta deras oro?

– Ja om vi ser till jordmassorna så är det fortfarande en fråga för bygg och miljö, en myndighetsfråga, säger Peter Kärnström.

BJ Markbyggnads har valt att avböja att kommentera.