Stockholm

Stockholm satsar för fler behöriga till gymnasiet

Nästa år ska Stockholms stad satsa extra på de skolor i kommunen som har lägst resultat. Man ska bland annat införa lärarcoacher, granterad sommarskola och läxhjälp.

Skolborgarrådet, Lotta Edholm, säger till DN att man ser att vissa skolor fortsätter att försämras, särskilt när det gäller behörighet till gymnasiet.

Satsningen gäller 15 skolor. De skolor som tilldelats mest pengar kommer att få 55 000 kronor per elev och läsår.