Hizb ut-Tahrir vill växa här

15 min

 

På söndag håller den politiska rörelsen Hizb ut-Tahrir sin årliga skandinavienkonferens i Köpenhamn. Det kontroversiella islamistiska partiet finns över hela världen och har som grundinställning att man vill ena alla muslimer i en enda islamisk stat för att kunna leva helt efter islamiska lagar och värderingar. Demokrati anses inte förenligt med det målet. Men här i Norden är agendan en annan hävdar partiets skandinaviske talesman när SR:s Nordenkorrespondent Jenny Sanner Roosqvist träffar honom.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet och specialiserad på islam i Europa, och Salam Karam, journalist och doktorand i statskunskap, diskuterar Hizb ut-Tahrir i veckans Människor och tro. Vad är det för en rörelse? Kan de locka anhängare här?