Färre gymnasielärare i Karlstad

Det ser ut att bli uppsägningar bland Karlstads gymnasielärare framöver.
Ingen kan säga hur många det kan bli fråga om, men de som troligen främst kommer att beröras är lärare inom språk och samhällsorienterande ämnen. Skälen till att gymnasieskolan i Karlstad behöver minska på personal är ökade lönekostnader, budgetunderskott, rationaliseringskrav i samband med att yrkesgymnasierna i Karlstad och Hammarö slås ihop - och inte minst att statliga satsningen Kunskapslyftet skärs ner med hälften. Enligt Värmlands Folkblad har skolledningarna inlett förhandlingar med berörda fack.