Sandviken

Massorna ska undersökas

2:34 min

Är det miljöfarlig jord eller bara torv i området vid Säljan? Det är en av frågorna som bygg- och miljöförvaltningen har ställt till entreprenören BJ Markbyggnads om markberedningen av tomter vid Storsjön i Sandviken.

– Jag har inte hört något om att det skulle vara miljögifter. Det är normalt att man hanterar och flyttar massor fram och tillbaka för att det ska bli ett färdigt bostadsområde och jag kan inte tro att man lägger dit några förorenade massor. Och entreprenören BJ Markbyggnads har sagt att det man tar dit är enbart torv, säger Ola Edström, chef för bygg och miljö i Sandviken.

Så du tycker att det är okej att flytta jordmassor från vilket arbete som helst och lägga det i Säljan som man har gjort i det här fallet?

– Ja, absolut.

Bybornas oro ledde fram till möte
Anledningen till bygg- och miljöförvaltningens möte med entrepenören BJ grundar sig i bybornas oro för hur hur den framtida obebyggda tomtmarken i Säljan kommer att se ut och varför det ligger både avloppsrör, armeringsjärn och telefonstolpar i jorden som man planerar att markbereda med.

På frågan om man verkligen kan återanvända sådan jord för att markbereda bostadstomter säger Ola Edstöm så här.

– Jag vet att när man tog jord från det stora rondellbygget i Sandviken så var marken så dålig att man tog det som var i marken och flyttade bort det för det var så vattensjukt. Och där låg det bland annat en vattenledning som gick mot Forsbackahållet och den ligger kvar där, det är ett plaströr i ganska stor dimension som man sedan kommer att plocka bort, men att det skulle finnas några lyktstolpar där det har jag inte hört något om, säger han.

Nu ska massorna undersökas
Och agerandet från byborna har nu lett till att man från bygg- och miljöförvaltningens sida kommer att ta en närmare titt på massorna.

– Nu när det har blivit så mycket diskussioner om det så måste vi föra en dialog med BJ för att se vilka massor som de har tagit dit - så blir det.

Vad händer efter det här? Vad kommer bygg och miljö att vidta för åtgärder?

– Vi diskuterar ju med BJ och har en dialog hela tiden och blir det ingen byggnation så vill ju vi att de här massorna hanteras rätt, att man kanske jämnar av dem om de kommer att ligga en längre period så man får en lite bättre landskapsbild, säger Ola Edström, chef för bygg och miljö i Sandviken.

Reporter Lovisa Svenn
lovisa.svenn@sverigesradio.se