Hastighetskamera - ett lyckokast

Nu har polisens hastighetskamera börjat ge resultat i form av fortkörningsböter - och sänkt hastighet.
Det var i slutet av förra året som polisen i Värmland på prov satte upp sex stolpar vid E18 på sträckan mellan Karlstad och Skattkärr. Den enda kameran flyttas mellan stolparna för att olika vägavsnitt ska kunna bevakas. Hasse Gustafsson vid Trafikpolisen i Värmland säger att hastighetskameran lett till ett tjugofemtal trafikböter delats ut, men också till att bilisterna sänkt hastigheten på sträckan.