SLUSSEN

Nu blir Nya Slussen domstolssak

1:29 min

Idag blev ombyggnaden av Slussen för första gången en fråga som en domstol ska ta ställning till. Mark- och miljödomstolen fick idag möta de viktigaste så kallade sakägare som överklagat planerna på att bygga om Slussen.

Och samtliga är överens om att politikerna i Stockholms stad fattat ett felaktigt beslut.

Olle Markstedt från Föreningen Stadsgårdens Vänner hoppas på att Mark- och miljödomstolen kommer fram till samma sak.

– Jag förväntar mig helt enkelt att domen kommer att upphävas. Politiker får i den politiska processen fatta vilka beslut som helst, men juridiskt måste man följa spelreglerna. Det är den bestämda uppfattningen från Stadsgårdens Vänner att det har inte gått rätt till, säger Olle Markstedt.

Idag var det alltså dags för det stora Slussen-projektet att hamna i domstol. I en närmast fullsatt hörsal i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen hade samlats ett sjuttiotal motståndare till Slussens ombyggnad.

Det hade alla det gemensamt att de kräver att detaljplanen ska rivas upp och göras om.

– Stockholms stad har inte skött planprocessen på ett riktigt sätt, och nu börjar opinionen svänga ordentligt,  säger Olle Markstedt från Stadsgårdens Vänner.

– Det finns naturligtvis de som är otroligt trötta på på den segdragna planprocessen kring Nya Slussen, och som säger "bygg vad fasen som helst - det spelar ingen roll..." säger han.

Men Olle Markstedt tror att bland dom som satt sig in ordentligt i den här frågan så finns en övertygelse att det är bättre att göra rätt - än att göra fort och fel.

– Om Mark- och Miljödomstolen nu beslutar att inte bifalla de som överklagat, utan i stället gå på stadens linje, då kommer det att överklagas i första hand till nästa instans Mark- och Miljööverdomstolen. Därefter till Högsta Domstolen och sen möjligen också till Europadomstolen, säger han och fortsätter:

– Då kan vi se framför oss att det inte finns en chans att komma igång med några byggarbeten vid Slussen förrän år 2020 - som tidigast.