Forskare: Så kommer solen att sluta sina dagar

1:44 min

Svenska astronomer har tillsammans med andra kolleger kunnat observera hur en döende stjärna beter sig. Upptäckten visar hur stjärnor som vår egen sol kan att sluta sina dagar, säger Matthias Maercker som lett forskningen.

– Hittills har vi bara vetat teoretiskt vad som händer under den tiden. Men nu har vi kommit på hur mycket massa stjärnan förlorar under den tiden och hur mycket massa den förlorar efteråt. Framför allt har vi kommit fram till att den förlorar mycket mer massa än vad vi trodde, säger Matthias Maercker.

Med hjälp av bland annat det nya Alma-teleskopet i Chile har forskare vid svenska Onsala rymdobservatorium tillsammans med forskare i andra länder kunnat titta på stjärnan R Sculptoris, som är en så kallad röd jätte, alltså en stjärna i sin dödsfas.

Forskarna har nu kunnat se att den här stjärnan med hjälp av en systerstjärna bredvid sig i dödsfasen har slungat ut stora mängder materia i en spiral omkring sig. Tidigare har forskare bara teoretiskt kunnat beskriva hur ett sånt förlopp skulle kunna gå till. Men nu har man alltså observerat det och också kunnat se det tredimensionellt.

Även om inte solen kommer att slunga ut sin materia i någon spiral, eftersom den saknar systerstjärna, ger det här en fingervisning om solens framtida dödsfas.

– Men det är inte så att vi nu har upptäckt att solen kommer att utvecklas på ett annat sätt än vi trott förut. Det är mer att vi för första gången kan beskriva detaljerat hur den kan utveckla sig, säger Matthias Maercker.

Om ungefär fem miljarder år kommer solen att ha utvecklats till en röd jätte som kommer att sluka jorden och andra planeter i vårt solsystem och att bo kvar här då är förstås inte att räkna med.

– Om det finns liv kvar om fem miljarder år har vi nog utvecklat något sätt att ta oss till en annan planet eller längre ut så att det är säkert ändå. Så det finns massor med tid kvar att utveckla sådana saker, säger Matthias Maercker.