linköping

Hundra lärare till karriärtjänster

2:00 min

Alliansen i Linköping satsar drygt 50 miljoner kronor på att låta lärare vidareutbilda sig och dessutom lyfta sin lön med upp till 10 000 kronor i månaden. Nästa höst ska Linköping ha fyrtio så kallade karriärtjänster på sina skolor.

Till höstterminen 2016 ska karriärtjänsterna vara över hundra stycken. Lärare Andreas Sundenius på Berzeliusskolan är positiv till beskedet.

– Jag tycker att det låter bra. Lektorstjänster låter intressant och förstelärare likaså. Som ung, engagerad lärare så tycker jag det låter intressant och spännande, säger han.

Det är de statliga så kallade AFA-pengarna som i Linköping ska gå till ett lärarlyft i Linköping. De hundra karriärtjänsterna är dels lektorstjänster och dels förestelärartjänster. En lektor avlägger licentitatexamen på universitetet, det är ungefär en halv doktorsexamen.

Förstelärarna ska bli extra ämneskunniga och får ett utökat ansvar för sitt ämne på sin skola. 5 000 kronor mer per månad får förstelärarna och 10 000 kronor mer i månaden får en lektor. Det här "lyftet" kostar drygt 50 miljoner kronor som kommunen alltså får från staten.

Carina Boberg(FP) som är kommunalråd för skola och utbildning tror det här blir ett lyft för lärarna.

– Jag tror det, för som lärare tror man inte man har möjlighet till karriär. Universitetet står beredda och klara och det är en bra brobyggare det här med lektorstjänster, tycker jag.

Hur kommer eleverna att märka av det här?

– Du har kunnigare lärare. Då har du också bra elever och du kan motivera dina elever, säger hon.

En av rektorerna på Berzeliusskolan i Linköping är Leif Skarp. Så här kommenterar han beskedet från politikerna:

– Jag tycker det låter positivt. Det behövs mycket mer forskning på skolans område. Ett stor mått av vetenskaplighet måste man ha här.

Varför det?

– All undervisning och alla reformer måste bygga på att man har någon form av teoretiskt tänk i bakgrunden. Det är väldigt ofta det är så att olika förändringar sker utan att man tänkt igenom vilka konsekvenser de får, eller om de är bra för våra elever. Och det tror jag man kommer tillrätta med om man får en mer akademisk inriktning på det här.

Om man nu inte vill plugga vidare?

– Jag tror alla lärare vill vidareutbilda sig och fortbilda sig på sina respektive områden - det är jag helt övertygad om, säger Leif Skarp.