200 Östersjöfiskare undersöks

Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund ska i vår undersöka 200 Östersjöfiskare och deras fruar.
Man vill se om det finns några samband mellan benskörhet och olika miljögifter, till exempel PCB och dioxin. Benbrott till följd av benskörhet ökar i hela västvärlden, men mest i de nordiska länderna. Trots omfattande forskning så vet man inte riktigt vad det beror på. Men det finns teorier om att PCB och dioxin kan vara en orsak.