Långtradarstölder vanligare

Det blir allt vanligare att långtradare stjäls fullastade med gods. Senast i helgen stals två fulllastade långtradare från Olssons Åkeri i Skövde.
- Det är lättare att stjäla en fullastad långtradare än att bara ta med sig godset, säger Svante Malmberg som är ombudsman på Skaraborgs Åkeriförening, risken att bli upptäckt minskar. Malmberg ser i dagsläget inget sätt att höja säkerheten på åkeriena eftersom lastbilarna är låsta och bakom stängsel. Ett steg skulle vara bemannad bevakning, men då krävs stora ekonomiska resurser.