Lärarlöner oroar som tung post i budgeten

1:44 min

Samtidigt som kommunerna varnar för sämre ekonomiska tider framöver har de fått ett kostsamt läraravtal att hantera. Lars Hansson, skolpolitiker i Lund, säger att det kan bli svårt att klara av lärarnas nya löner.

– Om vi inte får ytterligare medel måste vi hushålla med det vi har genom att minska bemanningen på skolorna och det vore ytterst olyckligt, säger Lars Hansson, folkpartist och ordförande i barn- och skolnämnden i Lunds stad.

Lund är en av flera kommuner som signalerar att lärarnas nya löneavtal kommer att bli en tung post i budgeten. Nacka utanför Stockholm, som också har en stor skolsektor, är en annan. Lärarna fick 4,2 procents påslag i år, att jämföra med 2,6 procent på övriga arbetsmarknaden.

Lars Hansson har träffat politiker från flera håll i landet som har samma problem.

– Vi är nog ganska bekymrade allihop för det här är en hög kostnadsökning. Läraravtalet är i och för sig välkommet och höjer statusen på lärarna, men det innebär praktiska ekonomiska bekymmer för kommunerna, säger han.

Kommuner och landsting står inför försämringar när det gäller ekonomin. Kostnaderna för vård, skola och omsorg beräknas öka mer än intäkterna framöver, berättade Sveriges kommuner och landsting, SKL, i sin prognos i går.

Men SKL:s ordförande moderaten Anders Knape säger att lärarnas löner ska prioriteras, även de sista två åren i avtalet där löneökningsnivån inte är bestämd.

– Jag tror att det är ett nödvändigt avtal. Det innebär att man kommer att ha en utmaning det första året och även kommande år. Sifferlösa avtal innebär inte att det inte ska vara några löneökningar, sifferlösa avtal innebär att man ska ha en ordentlig dialog och utvärdering av de resultat som finns. Det kan mycket väl bli större löneökningar än de som kommer i centrala avtal, säger Knape.